Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Επισήμανση ύπαρξης λάθους στην αναλυτική διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου » με αριθ. πρωτ. 6596/2018.
Επισήμανση ύπαρξης λάθους στην αναλυτική διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου » με αριθ. πρωτ. 6596/2018. PDF Εκτύπωση
Γάζι 04.05.2018
Εκ παραδρομής στο κείμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003031819 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1.5 (σελ.8) αναγράφεται λάθος καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ορθή καταληκτική ημερομηνία είναι αυτή που αναγράφεται στις σελ 3 , 4 και 19 , ήτοι η 16.05.2018 και ώρα 12:00.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται προς αποφυγή συγχύσεων από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για το Γραφείο Προμηθειών

Γεωργία Σμαργιανάκη

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA