Με επιτυχία η εκδήλωση για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στον Κρουσώνα
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου
Με τη συμμετοχή αρκετών αγροτοκτηνοτρόφων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Αγροτοκτηνοτροφικές προοπτικές ανάπτυξης: Κι όμως υπάρχουν!», που συνδιοργάνωσε ο δήμος Μαλεβιζίου και η ηλεκτρονική εφημερίδα rizaonline.gr.
Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μαλεβιζίου σχετικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τις προοπτικές ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, μέσα από εισηγήσεις του Ευρωβουλευτή & Μέλους Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σπύρου Δανέλλη, του προέδρου του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Αλέκου Στεφανάκη, του προέδρου του ΕΛΓΑ Κρήτης κ. Νίκου Δασκαλάκη και του γεωπόνου κ. Μανόλη Δρακουλάκη.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ" ΔΕΥΑΜ
Γάζι, Φεβρουάριος 2012
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο Μικρών Φορτηγών ΙΧ Αυτοκινήτων Κλειστού τύπου (VAN) με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 24/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ειδικού τέλους μεταβίβασης, τελών κυκλοφορίας και βαφής διακριτικών λωρίδων) και καλύπτεται από τον κωδικό 13.02 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (λήξη προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ" ΔΕΥΑΜ
Γάζι, Φεβρουάριος 2012
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 19/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 40.622,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 12.01 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 1η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και 10:00 (λήξη προσφορών). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α265/Α ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5" ΔΕΥΑΜ
Γάζι, Φεβρουάριος 2012
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ασφαλτομίγματος Α265/Α και Ασφαλτικού Γαλακτώματος ΚΕ-5 με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 21/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 34.972,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 25.06.03 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 29η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και 12:00 (λήξη προσφορών). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C12/15 ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 3Α" ΔΕΥΑΜ
Γάζι, Φεβρουάριος 2012
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C12/15 και μεσαίου 3Α με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 22/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 29.952,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 25.06.02 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 29η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και 10:00 (λήξη προσφορών). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" ΔΕΥΑΜ

Γάζι, Φεβρουάριος 2012

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της μελέτης.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 20/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 28.998,43 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 64.00.00 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του N.2286/1995 «Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα».

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε εγκαίνια για τις νέες αίθουσες νηπιαγωγείου

Με χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια των νέων αιθουσών
του 1ου νηπιαγωγείου της Αγίας Μαρίνας, στο Τσαλικάκι,
την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, στις 10:30 π.μ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!

Κώστας Μαμουλάκης

Δήμαρχος Μαλεβιζίου

 

 
Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Αγροτοκτηνοτροφικές προοπτικές ανάπτυξης: Κι όμως υπάρχουν!»
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα:
«Αγροτοκτηνοτροφικές προοπτικές ανάπτυξης: Κι όμως υπάρχουν!»
που διοργανώνει ο δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την ηλεκτρονική εφημερίδα rizaonline.gr
το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012, στις 5 μ.μ.,
στην αίθουσα της ενορίας, στην πλατεία του Κρουσώνα.

Για το θέμα θα γίνουν εισηγήσεις από:

Περισσότερα...
 
Στην τελική ευθεία το «Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαλεβιζίου»
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για να λειτουργήσει ένας ακόμα βασικός θεσμός μόνιμης κοινωνικής παρέμβασης, από τη δημοτική αρχή Μαλεβιζίου. Στο «Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαλεβιζίου», θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ανασφάλιστοι δημότες Μαλεβιζίου οι οποίοι θα πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται με σκοπό να έχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες. Ο χώρος είναι σχεδόν έτοιμος, η συμμετοχή των εθελοντών ιατρών, νοσοκομειακών και ελευθέρων επαγγελματιών, είναι μεγάλη, η κάλυψη των βασικών ιατρικών ειδικοτήτων ολοκληρώνεται και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του.
Περισσότερα...
 
«Στροφή στην οικονομία της υπαίθρου» στο Μαλεβίζι

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου

Ημερίδα με θέμα: «Αγροτοκτηνοτροφικές προοπτικές ανάπτυξης: Κι όμως υπάρχουν!», διοργανώνει στον Κρουσώνα, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012, στις 5 μ.μ., ο δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την ηλεκτρονική εφημερίδα rizaonline.gr.
Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μαλεβιζίου σχετικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τις προοπτικές ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους διακεκριμένους ομιλητές.
Στην ημερίδα θα γίνουν εισηγήσεις από:
Τον κ. Σπύρο Δανέλλη, Ευρωβουλευτή & Μέλος Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα «Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: Μια βιώσιμη απάντηση στην κρίση».

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 280 από 308

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Μάρτιος 2018 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα