Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μαλεβιζίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου ενημερώνει τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων του εκπαιδευτικού έτους 2014 οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμά τους, να προσέλθουν στο γραφείο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη-Γάζι-έναντι Δημαρχείου) ημέρες Τρίτη έως Πέμπτη και ώρες 10-12 π.μ. προκειμένου να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.
Περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γάζι, 27- 08 - 2014
Το Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Μελισσείδη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την: «Εκτίμηση μισθώματος καταστημάτων επί της Λ. Καλοκαιρινού 170 » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
3. Την από 19-5-1946 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Μελισσείδη όπως δημοσιεύθηκε με το αρ. 57/1962 πρακτικό συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία κληροδότησε στην τέως κοινότητα Φόδελε, ακίνητα με σκοπό «τα ακίνητα να μένους αναπαλλοτρίωτα, τα δε εισοδήματα αυτών να χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια κατασκευή έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε»
Περισσότερα...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
Γάζι, 25/08/2014
Μετά από 16 περίπου χρόνια συμμετοχής μου στα Δημοτικά πράγματα του τόπου μας, ήρθε -νομοτελειακά - και η ώρα της αποχώρησης ...
Τα 12 πρώτα χρόνια τα υπηρέτησα ως Δήμαρχος Γαζίου και τα υπόλοιπα 3 χρόνια και 8 μήνες, ως επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του νέου Δήμου Μαλεβιζίου, για τη δημιουργία του οποίου αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις.
Με βαθειά συγκίνηση, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά όλες τις δημότισσες και όλους τους δημότες ξεχωριστά, για τη μέγιστη τιμή που μου έκαμαν να με εκλέξουν τρείς φορές Δήμαρχό τους, και να τους διαβεβαιώσω ότι υπηρέτησα τον τόπο και τους ανθρώπους του, χωρίς κανένα απολύτως ίχνος ιδιοτέλειας.
Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, πρωταρχικός στόχος και διαρκής αγωνία μου ήταν, να τοποθετήσω το θεσμό του Δημάρχου δίπλα στον ΑΝΘΡΩΠΟ, αρωγό και υπηρέτη στην επίλυση των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων του.
Προσπάθησα επίσης να προστατεύσω τον τόπο, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τους ανθρώπους του, από τις γνωστές υπερβάσεις κρατικών, ή αδηφάγων ιδιωτικών συμφερόντων, πληρώνοντας πολλές φορές δυσανάλογα μεγάλο προσωπικό τίμημα.
Αν πέτυχα ή όχι, αυτό το γνωρίζει η κοινωνία που - αλάνθαστα - μας κρίνει όλους ...
Θέλω να ευχαριστήσω ΟΛΟΥΣ τους συνεργάτες και τους φίλους μου, που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό μου, στο δίκαιο αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.
Πιστεύω ότι η τελική αποτίμηση του συνολικού μας έργου είναι θετική, σ' ένα δύσκολο Δήμο, που ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα - αναλογικά - σε οικονομικούς και οικιστικούς [δυστυχώς άναρχους από ανάγκη πολλές φορές] ρυθμούς ανάπτυξης.
Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων - συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης - για τη δημιουργική συνεργασία που είχαμε, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, αλλά και το πολύ υψηλού επιπέδου στελεχιακό και λοιπό προσωπικό του Δήμου, χωρίς την αμέριστη βοήθειά του οποίου, δεν θα πετυχαίναμε στη δύσκολη προσπάθεια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αναλογεί επίσης και στους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες, Υπουργούς, Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δημάρχους, Περιφερειακούς και Νομαρχιακούς Συμβούλους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά σε όσους μας βοήθησαν στο Δημοτικό μας έργο.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της οικογένειάς μου, για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση, αλλά κυρίως για την ανοχή που έδειξαν στις ατέλειωτες ώρες της απουσίας μου.
Δηλώνω - τέλος - αποχαιρετώντας σας, ότι θα παραμείνω ενεργός πολίτης, με τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες μου, στη διάθεση του Δήμου και των συνανθρώπων μας.

Εύχομαι στη νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της και σε όλους σας υγεία,δύναμη και κάθε ευτυχία

Με ιδιαίτερη ΤιμήΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Πρώην Δήμαρχος Γαζίου
Δημοτικός Σύμβουλος Μαλεβιζίου

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (44 ΚΒ)
Επιστολή πρώην Δημάρχου Γεωρ. Μαρκογιαννάκη

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Γάζι, 26/08 /2014
Αρ. πρωτ.:22809
Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη
1- Τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
β) των άρθρων 1-5-7 του ΠΔ 270/1981
γ) του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980
2- Την υπ' αριθμό 275/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2- Την υπ' αριθμό 251/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
1.- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την 275/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αριστομένη Σαλούστρο (Αντιδήμαρχος) και Κύρκο Αθανάσιο (Αντιδήμαρχος) και από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Δασκαλάκη Καλλιόπη θα κρίνει, μετά από επιτόπια έρευνα, την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας
Σας προσκαλούμε στην τελετή ορκωμοσίας
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, στη 13:00,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου,
στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Κώστας Μαμουλάκης
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
Γάζι 25/08/2014
Αριθ. Πρωτ.: 3543
Σας ανακοινώνουμε πως η διεξαγωγή της δημοπρασίας του υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», που είχε προγραμματιστεί για την 7η Οκτωβρίου 2014 αναβάλλεται λόγω προσαρμογής των τευχών δημοπράτησης βάσει του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 και του Ν. 4281/2014.
Για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ενημερωθείτε εντός των ημερών με την ανάρτηση της επικαιροποιημένης διακήρυξης στο διαδίκτυο.
Περισσότερα...
 
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014
Στο άκουσμα του θανάτου του Σταματάκη Βασιλείου, πρώην Κοινοτάρχη Ροδιάς, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε τα κάτωθι:
  • Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξόδιο ακολουθία και να μεταφέρει τα συλλυπητήρια της δημοτικής αρχής στην οικογένεια του εκλιπόντος
  • Να ονομαστεί οδός με το όνομα του πρώην Κοινοτάρχη

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΦΕΣ'
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014
Ανακοινώνεται ότι η Δημοπρασία του παραπάνω έργου που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 09-09-2014 ακυρώνεται λόγω διόρθωσης που απαιτείται να γίνει στα τεύχη δημοπράτησης (Αναλυτική Διακήρυξη κ.λ.π.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία όπως θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή που θα καταρτίσει τους όρους της Διακήρυξης.
Περισσότερα...
 
Τίμησαν τη μνήμη των εκτελεσθέντων του Καμαρακίου
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014
Με ευλάβεια και τη δέουσα επισημότητα, η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καμαρακίου και τις οικογένειες των θυμάτων, τίμησαν και εφέτος τη μνήμη των ομαδικά εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς κατακτητές Ηρώων του Καμαρακίου, στο χώρο του μνημείου τους, στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τελετή και όλοι οι παρευρισκόμενοι δεσμεύτηκαν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των Ηρώων και να μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά, το μήνυμα της θυσίας τους.
 
Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στην τοπική κοινότητα Καλσεσσών
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι θα ξεκινήσει δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στην τοπική Κοινότητα Καλεσσών την Δευτέρα 25/08/2014 με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 128

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Ρύθμιση Οφειλών
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
ΔΟΠΠΑΜ
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο της δημοτικής ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου!

Σε λίγες ημέρες, εδώ θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, θα βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Άυγουστος 2014 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα