Το Μουσείο του Δ. Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε, στο επίκεντρο συνάντησης με τον Κώστα Μαμουλάκη
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Η περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του μοναδικού στην Ελλάδα Μουσείου του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου που βρίσκεται στο Φόδελε, αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη και στελεχών του Δήμου, με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Γιάννη Φακουκάκη και εκπροσώπων κατοίκων του οικισμού.

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C12/15»
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. : 3079/20-11-18
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C12/15 (CPV : 44114100-3), για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου σε επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ., με σφραγισμένες προσφορές.
Περισσότερα...
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και αντικατάσταση κρασπέδων στη Δ.Ε. Γαζίου»
Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018
Αρ.Πρωτοκ.:18725
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΔΑΜ:18PROC004022888
ΑΔΑ: ΩΟΟΥΛΣ-8ΔΜ
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ, με προϋπολογισμό 74.387,40 €.
Περισσότερα...
 
Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και αντικατάσταση κρασπέδων στη Δ.Ε. Γαζίου»
Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου
Αρ.Πρωτοκ.:18725
ΑΔΑ:6Φ86ΩΛΣ-Ν3Μ
ΑΔΑΜ:18PROC004017833
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ, με προϋπολογισμό 74.387,40 €.
Περισσότερα...
 
Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών και τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα της Δ.Ε. Γαζίου»
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αρ.Πρωτοκ.: 18728
ΑΔΑ:6ΘΑΤΩΛΣ-ΑΩΣ
ΑΔΑΜ: 18PROC004018378
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ , με προϋπολογισμό 74.350,12 €.
Περισσότερα...
 
Ζημιά στον αγωγό της Αμμουδάρας – Πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
Από τη Δ.Ε.Α.Υ.Μ. ανακοινώνεται ότι λόγω ζημιάς στον αγωγό ακαθάρτων της Αμμουδάρας και των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης που έχουν ξεκινήσει, ενδέχεται να παρατηρηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην λ. Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της διακλάδωσης με την Βαγιά.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί.
 
Προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 18752
ΑΔΑ: Ω1Φ9ΩΛΣ-0ΗΤ
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 4478 τ. Β΄/09.10.2018) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.),
Περισσότερα...
 
Ενημερωτικά μηνύματα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τα παρακάτω ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν την πρόληψη και τις ενέργειες των πολιτών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr στην ενότητα: Οδηγίες Προστασίας.

 
Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αναρτάται η 1736/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΜΗΩΛΣ-ΑΨ8) απόφαση Δημάρχου με την οποία συμπληρώνεται η 618/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) απόφαση, σχετικά με την μεταβίβαση καθ' ύλην αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους και συγκεκριμένα στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 18306
Αριθμ. Πρόσκλησης 32
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 10:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 357

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Νοέμβριος 2018 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα