Προχωράει ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χαλέπας στο Τσαλικάκι
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Συνάντηση με ιδιοκτήτες γης της Χαλέπας, είχε ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Μαλεβιζίου. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση πολλών 100ντάδων στρεμμάτων στο Τσαλικάκι, η πολεοδόμηση της οποίας θα εκτινάξει την αξία της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα θα δώσει σε χρήση αρκετούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων περισσότεροι από 170 ιδιοκτήτες, παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο των μελετητών κ. Χάρη Χατζηβασίλη διάφορες προτάσεις πολεοδόμησης της περιοχής, έγινε συζήτηση επάνω σε αυτές και αντηλλάγησαν απόψεις.
Περισσότερα...
 
Καθαρισμός της ακτής των Λινοπεραμάτων στην Αμουδάρα
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών η 17η Σεπτεμβρίου και το Α' Λιμενικό τμήμα Λινοπεραμάτων, σε συνεργασία με το δήμο Μαλεβιζίου και τις εγκατεστημένες εταιρείες της περιοχής, διοργάνωσαν «επιχείρηση» καθαρισμού της ακτής των Λινοπεραμάτων.
Οι εθελοντές συγκέντρωσαν διαφόρων ειδών σκουπίδια, από ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, μέχρι βαρέλια και βαλίτσες - μια ακόμη απόδειξη ότι οι περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συνολικά καθαρίστηκαν 2 χιλιόμετρα ακτής και συγκεντρώθηκαν απορρίμματα βάρους 300 περίπου κιλών.
Όλοι μαζί, Λιμενικοί, δήμος Μαλεβιζίου και εταιρείες, ανανέωσαν το ραντεβού τους για την 17η Σεπτεμβρίου 2012!
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
 
ΔΙΑΚΥΡΙΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΣΙΟΥ"
14/09/2011

Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦ0ΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 39.285,69 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 8.754,18 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 06-07-2011, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη - 71414 Γαζι, τηλ. 2813 400650 ή από την έδρα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο τηλ. 2813-400650. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Περισσότερα...
 
Ξεκινάει το πρόγραμμα "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους" στο Μαλεβίζι
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκινάει η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους" στο δήμο Μαλεβιζίου.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπου εθελοντές, θα εκπαιδευτούν στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων.
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος δίνουν τρόπους αντιμετώπισης φαινομένων όπως είναι οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, τα τεχνολογικά ατυχήματα, κλπ και καλύπτουν τομείς ομαδικής δράσης, πρώτων βοηθειών, οργάνωσης καταυλισμών, κ.α.
Το πρόγραμμα θα οδηγήσει τους εθελοντές που συμμετέχουν, στην απόκτηση πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης (εκτιμώμενου στοιχείου στο βιογραφικό σημείωμα), στην ένταξη του μητρώου εθελοντών της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας, δημιουργεί την εκ του νόμου απαιτούμενη ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καθιστά τους εκπαιδευθέντες ικανούς να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, το λιμενικό σώμα, τον Ελληνικό ερυθρό σταυρό, τη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας, κ.α.
Οι εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Μαλεβιζίου (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα).
Σχετικά Αρχεία
 
Υπεγράφη σύμβασης για το ιατρείο των Γωνιών Μαλεβιζίου
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ένα ανακαινισμένο και σύγχρονο ιατρείο πρόκειται να αποκτήσουν σύντομα οι Γωνιές.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, υπέγραψε τη σύμβαση «Επισκευής - Συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται το ιατρείο στην Τ.Κ. Γωνιών του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 35.000,00 €.
Βάση αυτής της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης του ιατρείου, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλιό παραδοσιακό κτίριο του όμορφου χωριού.
Η παραπάνω ενέργεια, εντάσσετε στο πρόγραμμα ενίσχυση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας του Μαλεβιζίου που υλοποιεί η δημοτική αρχής.
 
Διακύριξη πρόχειρου διαγωνισμού: "Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών για τη συντήρηση των δικτύων δημοτικού φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων"
Αριθμ. Πρωτ.:25987

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών για τη συντήρηση των δικτύων δημοτικού φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της 76/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου

www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Πληροφορίες : Καψής Νεκτάριος τηλ 2813 400650, Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

Τεύχη Διαγωνσιμού

 
Με μεγάλη επιτυχία η 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντή Αιμοδότη στο Γάζι!
Ημερομηνία: Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Μαλεβιζίου «Μαλβαζία» και ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ συμμετείχαν στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντή Αιμοδότη, διοργανωτής της οποίας για το Νομό Ηρακλείου ήταν ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης».
Η φλόγα της αγάπης ξεκίνησε τη διαδρομή της φέτος από τα Σέρβια Κοζάνης και παρέμεινε στο Νομό Ηρακλείου από τις 4 έως τις 12-9-11, διάστημα στο οποίο διοργανώθηκαν αιμοδοσίες και εκδηλώσεις με στόχο τη διάδοση της ιδέας της «Εθελοντικής Αιμοδοσίας», που αποτελεί μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας.
Η φλόγα πέρασε και από τους οικισμούς του Γαζίου και συγκεκριμένα από τις οδούς: Ανδρέα Παπανδρέου-Αμμουδάρα, Ελευθερίου Βενιζέλου-Γάζι, Θριάμβου-Άνοδος, Γεννηματά-Τσαλικάκι, στις 10/9/2011.
Περισσότερα...
 
Υπεγράφη η σύμβαση ανάδειξης του άλσους του Φόδελε
Ημερομηνία: Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθ. Καρούντζος και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης υπέγραψαν τη σύμβαση ανάδειξης του άλσους του Φόδελε.
Ενός πανέμορφου τοπίου μοναδικής ομορφιάς, το οποίο μετά την παρέμβαση αυτή, θα αποκτήσει ξανά την χαμένη του αίγλη και θα ξαναγίνει τόπος περιπάτου, διασκέδασης και αναψυχής, τόσο για τους κατοίκους του Φόδελε, όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής.
Περισσότερα...
 
Υπεγράφη η σύμβαση ανάδειξης των οικισμών του Μαλεβιζίου
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Π. Ινιωτάκης, υπέγραψαν τη σύμβαση απογραφής του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού πλούτου του Μαλεβιζίου.
Πρόκειται για μια σύμβαση ανάδειξης του αρχιτεκτονικού πλούτου του Μαλεβιζίου, που γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας της δημοτικής αρχής για ισόρροπη ανάπτυξη, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και αξιοποίησης των πολιτισμικών στοιχείων του δήμου.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε υπογραφή συμβάσεων
Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011,
στην υπογραφή των συμβάσεων του δήμου Μαλεβιζίου:
Απογραφής του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού πλούτου
των οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου
με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη
στις 11:00, στο δημαρχείο Μαλεβιζίου
Ανάδειξης του άλσους του Φόδελε
με τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης κ. Αθ. Καρούντζο
στις 13:00, στο χωριό Φόδελε Μαλεβιζίου
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

 

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 299 από 313

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Μάρτιος 2018 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα